Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70
siedziba kancelarii w Warszawie

Założona w 2000 roku w Warszawie Kancelaria Prawnicza Szeja i Wspólnicy już od ponad 15 lat świadczy swoje usługi na rzecz Klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz biznesowych. Podstawą współpracy są udzielane przez nasz zespół porady prawne, które pozwalają naszym Klientom wniknąć w charakter danego zagadnienia oraz zmierzyć się z dotyczącym, mającym charakter formalny bądĽ proceduralny problemem.

Informacja dla obligatariuszy GetBack S.A.

Misją kancelarii jest niesienie pomocy

Misją, która przyświeca codziennej pracy zespołu i decyduje o tym, w jaki sposób Kancelaria Prawna realizuje swoją obsługę jest ochrona interesów oraz ogólnego dobra Klienta. Doświadczony radca prawny, posiadający nie tylko zawodowe kwalifikacje, ale również umiejętność wykorzystywania nieszablonowych rozwiązań, jest w stanie w sposób szczegółowy dokonać analizy przedstawionej przez Państwa sprawy oraz wskazać najkorzystniejsze drogi rozwiązania, uwzględniając przy tym Państwa oczekiwania względem ostatecznej finalizacji sprawy. Warszawska Kancelaria pragnie bowiem, aby zarówno obsługa prawna firm, jak również doraĽne konsultacje prowadzone z Klientami indywidualnymi były wsparciem, którego Państwo oczekujecie.

Adres Kancelarii:

ul. Pańska 73
00-834 Warszawa

tel. +48 22 652 33 02, +48 22 654 34 68
tel. kom. +48 601 390 690,
tel. kom. +48 601 376 777
fax. +48 22 654 71 70

e-mail: Piotr Szeja
e-mail: Marta Szeja-Dmowska

W sprawach dotyczących polis z UFK (tzw. polisolokat) prosimy o kontakt z dedykowanym działem Kancelarii pod nr tel. 571 240 022 lub na adres e-mail: polisolokaty@szeja.pl

Sekretariat Kancelarii czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1700.

Radca Prawny przyjmuje w dni robocze w czasie dogodnym dla Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

W uzasadnionym lub niecierpiącym zwłoki przypadku możliwe jest spotkanie w sobotę lub niedzielę w celu udzielenia porady prawnej.

¦wiadczone przez nas usługi doradcze oraz reprezentacja Klientów, związane są z różnymi zagadnieniami. Zgłaszając się do naszego biura w Warszawie bądĽ też kontaktując się drogą elektroniczną lub telefoniczną uzyskają Państwo odpowiedĽ związaną ze szczegółowym zakresem działań, których podejmuje się kancelaria. Prawo pracy, cywilne (w tym polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym tzw. polisolokaty), rodzinne, karne oraz pozostałe gałęzie - na wszystkich obszarach zespół biura jest w stanie zapewnić oczekiwane wsparcie. Dotyczy ono zarówno obsługi dokumentacyjnej (skompletowania niezbędnej dokumentacji, przygotowania i sporządzenia pism procesowych oraz ich dostarczenia w imieniu Klienta), jak i reprezentowania interesów Klienta na wszystkich etapach prowadzonego postępowania.

Realizowana przez nas obsługa zawsze dostosowywana jest do indywidualnych oczekiwań oraz charakteru przedstawionego przez Klienta zagadnienia (z uwzględnieniem stopnia trudności i złożoności sprawy). Ze względu na fakt, iż zespół Kancelarii tworzą nie tylko radcy prawni, ale również adwokaci na stałe współpracujący z naszym zespołem, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu obsługę w obrębie prawa:

  • pracy,
  • cywilnego i rodzinnego,
  • handlowego,
  • administracyjnego,
  • karnego, karno-skarbowego i wykroczeń,
  • handlowego,
  • polisy z UFK tzw. polisolokaty.

Informujemy, że Kancelaria prowadzi na koncie kancelaryjnego Facebooka bloga, na którym zamiesza bieżące informacje dotyczące wyroków w sprawach dochodzenia między innymi roszczeń z tytułu unieważnienia grupowych umów ubezpieczenia na życie i dożycie z UKF, oraz rozwiązania indywidulanych umów ubezpieczenia na życie i dożycie z UKF łączących bezpośrednio konsumenta z konkretnym Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ( polisolokat).

Oferta kancelarii: