Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Regulacje dotyczące struktury oraz wszelkich zasad działalności administracji publicznej, jej praw i obowiązków, a także normy związane z postępowaniem administracyjnym i procesowym. To również prawa i obowiązki obywateli względem organów publicznych. Do zagadnień znajdujących się w tej kategorii należą między innymi dokumentacje, umowy, pozwolenia, opinie oraz inne elementy, które wyszczególnione zostały poniżej.

  • badanie i regulacja stanu prawnego,
  • opinie prawne dotyczące postepowania administracyjnego,
  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę, pozwoleń na pracę, kart stałego pobytu w RP,
  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
  • przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów istniejących związanych z obrotem nieruchomościami,
  • doradztwo w sprawach podatkowych,
  • zastępstwo w sprawach podatkowych,