Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Obsługa prawna firm i podmiotów gospodarczych


¦wiadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych różnej wielkości. Doradzamy w kwestii wyboru optymalnego sposobu na prowadzenie działalności gospodarczej zarówno poprzez doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak i optymalizacji podejmowanych decyzji biznesowych. Opracowujemy kompleksowe dokumentacje firm, w tym umowy, akty założycielskie, regulaminy wewnętrzne, regulaminy sklepów internetowych,  itp. Pomagamy w rejestrowaniu podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wprowadzaniu zmian do rejestru przedsiębiorców. Doradzamy również w kwestii r bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, opiniujemy zawierane umowy. ¦wiadczymy kompleksową obsługę związaną z przekształceniem, przejęciem i likwidacją podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się również sprawami pracowniczymi i innymi zagadnieniami prawnymi niezwykle istotnymi w czasie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Nasza Kancelaria prowadzi także kompleksowe doradztwo prawne na rynku nieruchomości zapewniając Naszym Klientom pomoc   na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego poczynając od badania tytułu prawny do nieruchomości, uzyskując informacje co do planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku występując do organów administracyjnych o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy,  sprawdzamy obciążenia nieruchomości oraz prawa z nią związane.  Przygotowujemy, a także opiniujemy projekty umów na wszystkich etapach procesu budowlanego, m.in. umowy z generalnym wykonawcą, umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy z podwykonawcami.

Prowadzimy postępowania przed sądem wieczystoksięgowym, przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym także w sprawach o ochronę windykacyjną, negatoryjną i posesoryjną.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu obsługi prawnej współpracujemy na stałe z kilkoma kancelariami notarialnymi, kancelariami komorniczymi oraz biurem tłumaczeń. Ponadto współpracujemy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego w zakresie doradztwa związanego z  postępowaniem podatkowym, wysokością oraz zasadnością podatków i opłat administracyjnych.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt