Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Honorarium

Honorarium kancelarii jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i jej specyfiki. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego, w drodze indywidualnego porozumienia, po zbadaniu potrzeb klienta. Możliwe jest także ustalenie wynagrodzenia obliczonego według stawek godzinowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego do wykonania zleconej pracy.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Opłaty maksymalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł - 120 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2400 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł;
  7. powyżej 200 000 zł - 14 400 zł.