Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Prawo karne, karno-skarbowego oraz wykroczeń

Regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej osób za popełnienie czynów zabronionych. Gałąź tą dzieli się na prawo materialne związane z definiowaniem czynów zabronionych, odpowiedzialności za nie, a także środków prawnych, prawo procesowe określające postępowanie w sprawach karnych oraz prawo wykonawcze. Poniżej znajdą Państwo elementy, na których skupiamy się realizując zlecenia dotyczące tej gałęzi.

  • badanie stanu prawnego,
  • reprezentacja w sprawach wykroczeniowych, karnych
  • reprezentacja w toku postępowania przygotowawczego i sądowego - w charakterze obrońcy, oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
  • pomoc prawna w sprawach wypadków drogowych,