Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Opłaty likwidacyjne - polisolokaty


Prowadzimy postępowania o zwrot opłat likwidacyjnych z polis UFK tzw. polisolokat następujących towarzystw:

  • OPEN LIFE
  • EUROPA
  • AEGON
  • ALLIANZ
  • AXA
  • SCANDIA
  • GENERALI
  • COMPENSA

W kancelarii prawnej Szeja i Wspólnicy za pozwy dotyczące tzw. polisolokat odpowiada Radca Prawny Marta Szeja-Dmowska.

Podjęcie sprawy, podpisanie umowy i wytoczenie powództwa każdorazowo poprzedza bezpłatna analiza dokumentów.

Niedozwolone pobieranie tzw. opłat likwidacyjnych w rażąco wygórowanej wysokości, nagminnie praktykowane przez większość Towarzystw Ubezpieczeniowych sprawia, że coraz więcej osób aby odzyskać oszczędności staje przed koniecznością wystąpienia na drogę sądową.
Potwierdzoną licznymi wyrokami na korzyść byłych posiadaczy polis, najskuteczniejszą formą dochodzenia roszczeń stał się pozew o zapłatę.

W przypadku polisolokat o zwrot opłaty likwidacyjnej można występować do sądu przed upływem 10 lat od rozliczenia polisy. Osoby ubiegające się o zwrot składek na mocy nieważności umowy mają 3 lata na wniesienie pozwu.

Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia zawierali postanowienia, zgodnie z którymi rezygnacja z polisolokaty wiązała się z wysokimi opłatami. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał zapisy za abuzywne, rażąco naruszające interes konsumentów. Oznacza to, że można odzyskać pobrane przez ubezpieczycieli pieniądze przy likwidacji polisy.

Radca Prawny Marta Szeja–Dmowska prowadzi postępowania przed sądami dochodząc od ubezpieczycieli zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych. W określonych przypadkach możliwe jest odzyskanie wszystkich wpłaconych na polisę składek bez względu na aktualną wartość rachunku.Wybierz pozew w celu uzyskania dalszych informacji:


Kontakt:

Jeżeli znalazłeś się wśród osób poszkodowanych skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Utworzyliśmy odrębny dział prawny do obsługi spraw związanych z unieważnianiem polisolokat i odzyskiwaniem opłat likwidacyjnych.

Tel: 571-240-022
mail: polisolokaty@szeja.pl