Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Pozew w Grupie


Postępowania w grupach oparte są na zasadzie współuczestnictwa procesowego.

Wyjątkowość przyjętej przez naszą kancelarię strategii procesowej sprawia, że nasza propozycja daje możliwość uczestnictwa procesowego dowolnej grupie osób bez narażania klienta na długotrwałą procedurę formalną trwającą w pozwach zbiorowych nawet 2 lata.

Korzystna dla naszego klienta optymalizacja powództwa oparta jest na doborze składu wszystkich członków grupy. Przystępując do pozwu w grupie, dołączysz do innych osób posiadających ten sam rodzaj polisolokaty. Współuczestnictwo procesowe pozwala zaoferować naszym klientom korzystne warunki obsługi prawnej.

Nasza kancelaria grupuje klientów wg. ściśle przyjętych kryteriów. W poszczególnych grupach znajdują się osoby posiadające określony rodzaj polisy (np. Pareto lub Libra) oparty na identycznych lub tożsamych warunkach. Przyjęte przez nas kryterium grupowania polis sprawia, że pozwy opracowane zostały dla konkretnego wzorca polisy (OWU oraz regulaminu funduszu). Nasz klient przystępując do pozwu uzyskuje możliwość współuczestniczenia w postępowaniu wraz z pozostałymi uczestnikami zebranymi w grupie.


Wyślij zgłoszenie na adres polisolokaty@szeja.pl

W korespondencji prosimy o podanie towarzystwa ubezpieczeniowego: Open Life, Europa, Scandia (Vienna Life) , Aegon, Allianz, AXA, Generali, Compensa oraz nazwy polisy np. Pareto, Libra.

W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić na numer 571 240 022


Uwaga:
Wysłanie zgłoszenia nie jest przystąpieniem do pozwu. Klienci kancelarii zostaną poinformowani o przyjęciu polisy do pozwu w grupie po analizie dokumentów.