Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Pozew w Grupie


Postpowania w grupach oparte są na zasadzie wspuczestnictwa procesowego.

Wyjątkowoś przyjtej przez naszą kancelari strategii procesowej sprawia, e nasza propozycja daje moliwoś uczestnictwa procesowego dowolnej grupie osb bez naraania klienta na dugotrwaą procedur formalną trwającą w pozwach zbiorowych nawet 2 lata.

Korzystna dla naszego klienta optymalizacja powdztwa oparta jest na doborze skadu wszystkich czonkw grupy. Przystpując do pozwu w grupie, doączysz do innych osb posiadających ten sam rodzaj polisolokaty. Wspuczestnictwo procesowe pozwala zaoferowa naszym klientom korzystne warunki obsugi prawnej.

Nasza kancelaria grupuje klientw wg. ściśle przyjtych kryteriw. W poszczeglnych grupach znajdują si osoby posiadające określony rodzaj polisy (np. Pareto lub Libra) oparty na identycznych lub tosamych warunkach. Przyjte przez nas kryterium grupowania polis sprawia, e pozwy opracowane zostay dla konkretnego wzorca polisy (OWU oraz regulaminu funduszu). Nasz klient przystpując do pozwu uzyskuje moliwoś wspuczestniczenia w postpowaniu wraz z pozostaymi uczestnikami zebranymi w grupie.


Wyślij zgoszenie na adres polisolokaty@szeja.pl

W korespondencji prosimy o podanie towarzystwa ubezpieczeniowego: Open Life, Europa, Scandia (Vienna Life) , Aegon, Allianz, AXA, Generali, Compensa oraz nazwy polisy np. Pareto, Libra.

W przypadku wątpliwości prosimy dzwoni na numer 571240 022


Uwaga:
Wysanie zgoszenia nie jest przystąpieniem do pozwu. Klienci kancelarii zostaną poinformowani o przyjciu polisy do pozwu w grupie po analizie dokumentw.