Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Pozew indywidualny o zapłatę


W kancelarii prawnej Szeja i Wspólnicy za pozwy dotyczące tzw. polisolokat odpowiada Radca Prawny Marta Szeja-Dmowska.

Podjęcie sprawy, podpisanie umowy i wytoczenie powództwa każdorazowo poprzedza bezpłatna analiza dokumentów.

Opłata likwidacyjna

Potwierdzoną licznymi wyrokami na korzyść klientów, a tym samym najskuteczniejszą formą dochodzenia roszczeń w zakresie opłat likwidacyjnych, stał się praktykowany na przestrzeni ostatnich lat indywidualny pozew o zapłatę.

Prowadzimy postępowania o zwrot opłat likwidacyjnych wobec towarzystw:

 • Open Life
 • Europa
 • Aegon
 • Skandia/Vienna Life
 • Axa
 • Generali
 • Compensa
 • Aviva
 • i inne

Unieważnienie polis UFK

Prowadzimy postępowania o unieważnienie polis towarzystw:

 • Open Life
 • Europa

Wystąpienie na drogę sądową poprzedza wezwanie do polubownego wypłacenia (zwrotu) kwoty roszczenia. W szczególnych przypadkach przewidziane jest wystąpienie o wydanie istotnego poglądu w sprawie przez Rzecznika Finansowego.

Indywidualna droga postępowania sądowego (pozew indywidualny) nie zamyka możliwości zawarcia ugody.

Koszty postępowania:

Wpis sądowy

Wnosząc pozew należy opłacić wpis sądowy w wysokości 5% kwoty roszczenia. W przypadku wygranej sąd zasądza zwrot wpisu.
W uzasadnionych przypadkach kancelaria kieruje do sądu w imieniu klienta wniosek o zwolnienie lub zmniejszenie wysokości wpisu sądowego.

Wynagrodzenie kancelarii

Opłata 1230 pln (płatna przy zawarciu umowy) + 5% za sukces (płatne po wygranej lub podpisaniu ugody), koszty zastępstwa procesowego (pokrywa pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe) wg obowiązujących stawek.

Zasadniczym wynagrodzeniem kancelarii pozostaje koszt zastępstwa procesowego płatny przez pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe po wygranym procesie. Kancelaria pobiera od klientów najniższą na rynku stawkę procentową od sukcesu, tzw. success fee.

Wymagane dokumenty

Procedura bezpłatnej analizy dokumentów następuje na podstawie:

 1. Certyfikatu lub Polisy,
 2. Deklaracja przystąpienia lub wniosek o zawarcie ubezpieczenia,
 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU),
 4. Regulamin Funduszu,
 5. Tabela opłat

Kontakt:

Utworzyliśmy odrębny dział prawny do obsługi polis UFK.

Tel: 571-240-022
mail: polisolokaty@szeja.pl